•  Quảng cáo

 • Thẻ trực tuyến

   

 •  

 • Phần mềm quản lý nhân sự Phần mềm quản lý nhân sự
  Phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô khoảng 500 nhân viên.
 • Phần mềm quản lý bệnh viện Phần mềm quản lý bệnh viện
  Phần mềm quản lý bệnh viện (CPAY - BV) là ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý khám chữa bệnh, giúp quản lý đầy đủ từ thông tin bệnh nhân, quá trình khám chữa bệnh của
 • Phần mềm hỗ trợ quản lý giáo dục Phần mềm hỗ trợ quản lý giáo dục
  Phần mềm hỗ trợ lập báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục (CPAY - QLGD) được xây dựng tuân thủ theo các thông tư, quyết định do Bộ GD&ĐT ban hành
 • Phần mềm quản lý hiên vật bảo tàng Phần mềm quản lý hiên vật bảo tàng
  Phần mềm quản lý và trưng bày hiện vật Bảo tàng do CPAY lập trình và phát triển dưới sự hướng dẫn của cục Di sản VH, phần mềm quản lý theo 36 tiêu chí của hiện vật. Ngoài ra
 • Phần mềm thư viện điện tử Phần mềm thư viện điện tử
  Phần mềm thư viện điện tử: giải pháp tin học hóa toàn diện cho các thư viện ngày nay. Sản phẩm này đã được thực sự ứng dụng CNTT để tự động hóa tất cả các chu trình hoạt động